नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

समाचार / सूचनाहरू

अस्पतालको स्मारिकाको लागि लेख रचना सम्बन्धि सुचना

पुरा जानकारी

बिरामी कुरुवाले पालना गर्नुपर्ने समय तालिका

पुरा जानकारी

ओपिडि समय तालिका सम्बन्धमा

पुरा जानकारी

प्रवेश पत्र वितरणसम्बन्धी सूचना

पुरा जानकारी

मानसिक स्वास्थ्य सँग सम्वन्धित

पुरा जानकारी

विशेषज्ञ चिकित्सकहरु दैनिक ओपीडी सेवा

पुरा जानकारी