नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

अस्पतालको स्मारिकाको लागि लेख रचना सम्बन्धि सुचना