नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन , कार्यबिधि, निर्देसिका