नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

सत्य साईकेन्द्र पूर्व काठमाण्डौ निःशुल्क - ४४९४८१६

Sathya Sai Kendra East Kathmandu Toll Free – 4494816