नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

मानसिक अस्पतालको दृष्टि र मिशन:

– सरकारसँग काम गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा नीति योजना र अनुगमनका लागि परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने।
– मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरूमा तालिम दिएर मानव संसाधन क्षमता निर्माण।
– मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता प्रवर्द्धन र मानसिक स्वास्थ्य संग जोडिएको कलंक हटाउन।
– विशेषज्ञता विकास गर्दै र हेरचाहको मापदण्डहरू सेट गर्दै।
– मानसिक स्वास्थ्य र जीवनको समग्र गुणस्तर सुधार गर्न।
– प्रमाण आधारित अभ्यास र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्न।
– मानसिक अस्पताललाई मानसिक स्वास्थ्य र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा मनोचिकित्सा उप-विशेषता सेवाहरू (बाल क्लिनिक, दुर्व्यसनमुक्त क्लिनिक, जेरियाट्रिक क्लिनिक, फोरेन्सिक क्लिनिक), शिक्षाविद् र अनुसन्धान गतिविधिहरू र नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू सबै मानसिकहरूको लागि केन्द्र र समन्वय संस्थानको रूपमा विकास गर्न।
– मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने र लतमुक्त सेवाका लागि राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्ने ।

लक्ष्य:

– मानसिक अस्पताललाई “मनोचिकित्सा र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्टता केन्द्र” को रूपमा स्थापना गर्ने।